Garantievoorwaarden Nick Slinger Automotive.

Heeft u op de getekende verkoopovereenkomst bij aankoop van uw auto garantie afgesproken? Dan zijn onderstaand de voorwaarden.
  1. Ontstaat er een defect? Dan dien je jezelf direct schriftelijk bij Slinger Automotive te melden via email: info@nickslinger.nl
    Let op wij zullen nooit zonder overleg facturen betalen van andere garages. om aanspraak te maken op garantie. Samen met jou wordt er gekeken voor herstel. Rijd nooit door met een defect! Bevind je, je in een noodsituatie en dient herstel direct plaats te vinden? Zorg dan dat je achteraf een schriftelijk bewijs hebt van de hersteller. Kapotte onderdelen moeten bewaard worden voor Slinger Automotive.
  2. Om in aanmerking te komen voor garantie dient de auto voor reparatie en onderhoud tijdens de garantieperiode aangeboden worden bij Slinger Automotive. Anders vervalt hiermee jouw garantie.
  3. Onderhoud je auto goed en controleer regelmatig het niveau van de vloeistoffen van jouw auto. Als er een defect ontstaat doordat je de aanwijzingen in het instructieboekje niet opvolgt, kan het zijn dat jezelf (mede) schuld hebt aan het defect. Bewaar alle bewijzen van onderhoud en reparatie. Het is noodzakelijk dat je deze altijd kunt overleggen bij aanspraak op garantie.
  4. Wanneer jezelf (mede) schuldig bent aan het ontstaan van een defect, heb je geen recht op reparatie onder de garantie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een defect is ontstaan door overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid, aanpassingen of bedieningsfouten.
  5. Als er een defect ontstaat door onheil van buitenaf, heeft dat niet te maken met de kwaliteit van jouw auto. In dat geval kun je geen aanspraak maken op de garantie. Je kunt daarbij denken aan defecten veroorzaakt door (water)schade, een aanrijding, steenslag, vogeluitwerpselen of een hagelbui. *Vaak zijn deze gevallen wel gedekt door jouw autoverzekering. Raadpleeg je polis voor de voorwaarden.
  6. Bij vermoedens van fraude of misbruik, mag de garantie door Slinger Automotive worden beëindigd.
  7. Het is belangrijk je te houden aan onze voorwaarden. Als je, je niet aan de voorwaarden hebt voldaan, vervalt jouw recht op garantie.
Wat is een defect?

In het kader van deze garantie bedoelen we met een defect: het tijdens de looptijd van de garantie plotseling en onverwacht falen van een onderdeel. Als een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden vervangen of gerepareerd.

Wanneer heb je geen garantie?